Vi är Fackförbundspressen!

Föreningen Fackförbundspressen samlar tidningar utgivna av organisationer inom LO, Saco och TCO som har en redaktionellt självständig ställning.

Föreningen arbetar för att stärka intresset för fackförbundspressens journalistik och för att ge den större genomslag i samhällsdebatten. Föreningen arbetar också för att belysa den betydelse den redaktionellt självständiga fackförbundspressen har för bevakningen av arbetsmarknaden och för det demokratiska samtalet såväl inom organisationerna som i samhället i stort.

Föreningen har för närvarande 33 medlemstidningar: Se titlarna här