Journalistpriser

Föreningen Fackförbundspressen delar sedan 2005 varje år ut Fackförbundspressens journalistpriser. Priserna delas ut under föreningens arrangemang Fackförbundspressens dag, som hålls varje vår.

Klasserna är: Bästa avslöjande, Bästa berättande journalistik, Bästa kommenterande journalistik, Bästa förklarande journalistik, Bästa redigering, Bästa illustration, Bästa fotografi och Bästa grepp.

Foto: Chris Anderson